Eventualita (nepředvídaná událost)

(Contingent)

Událost, která může a nemusí nastat.

Další pojmy