Etický kodex finančního trhu

  • Kodexy
  • 26. 01. 2016
  • Autor: Česká bankovní asociace

Etický kodex finančního trhu slouží k

  • vymezení základních zásad platných pro všechny Panelové banky, které se podílejí na stanovování sazby PRIBOR,
  • stanovení základních zásad procesu Kotace PRIBOR, vymezení povinností při řízení útvarů podílejících se na přípravě Kotace PRIBOR ze strany Panelových bank,
  • průběžného monitorování a kontroly ze strany Panelových bank nad plněním jejich povinností a kontroly plnění povinností stanovených tímto etickým kodexem a platnými zákonnými a podzákonnými právními předpisy.
  • zachovávání věrohodnosti a transparentnosti sazby PRIBOR a podporu její důvěryhodnosti pro její uživatele i širokou veřejnost.

Povinnosti stanovené tímto etickým kodexem jsou pro Panelovou banku závazné až od okamžiku, kdy k němu přistoupí. Panelová banka k tomuto etickému kodexu přistupuje podpisem a doručením prohlášení o přistoupení České bankovní asociaci, jinak nemá tento kodex na Panelovou banku vliv.