Etický kodex ČBA

  • Kodexy
  • 22. 10. 2012
  • Autor: Česká bankovní asociace

Etický kodex bank, neboli etický kodex ČBA stanovuje pravidla chování pracovníků banky ve vztahu ke klientům, samotné bance, ale také k tomu, jak spravují své osobní a rodinné záležitosti.

Rovněž kodex řeší vztahy banky a jejich zaměstnanců ke klientele.

V neposlední řadě se zabývá i vzájemnými vztahy mezi jednotlivými bankami.