Eskontování směnky

(Discounting a bill of exchange)

Označuje situaci, kdy majitel akceptované směnky tuto prodá bance nebo jiné straně. Prodávající obdrží nominální hodnotu sníženou o diskont. Diskontní hodnota představuje náklady zdrojů plus zisk/poplatky investora/kupujícího.

Další pojmy