ESG seminář 2023

  • ESG seminář 2023
  • 23.02.2023
  • ČBA, Churchill II, Italská 69, Praha 2

ESG a jeho role v bankovním sektoru

Relativně nové a široké téma udržitelnosti, které se skrývá pod zkratkou ESG, v poslední době rezonuje nejen společností jako takovou, ale i bankovním sektorem. V souvislostí s aktuální evropskou směrnicí CSRD se téma životního prostředí (E), sociální sféry (S) ale i řízení a managementu (G) prolíná do mnoha činností bank, pro které vzniká celá řada povinností. Na druhou stranu správně nastavená „ESG strategie“ může jednotlivým společnostem přinést konkurenční výhodu a přístup na nové trhy. ESG prakticky v bankovním sektoru: Proč je tak důležitá role bank?

Na dnešním semináři si nejdříve zasadíme pojem ESG do globálního rámce. Co na poli udržitelnosti dělá svět a Evropa? A jak to reagujeme v Česku? Představíme si také jednotlivé iniciativy a kroky, které se k udržitelnosti vztahují. Díky tomuto globálnímu úvodu se dozvíme, proč je tak důležité teoretický ESG rámec převést do praxe a jak v tomto procesu hraje důležitou roli právě bankovní sektor.

Po teoretickém úvodu nás čeká praktická část dne, ve které se budeme zabývat vykazováním udržitelnosti, ukážeme si přehled reportovacích rámců, ale podíváme se i na přehled rizik definovaných EBA pro účely posuzování rizik udržitelnosti. Neopomeneme ani ESG skóring a využití ESG dat v bankovnictví. Den zakončíme praktickou panelovou diskusí, ve které budeme s kolegy z bank probírat aktuální a palčivé otázky, které se k ESG tématu v bankovním sektoru vztahují. 

 

Kontakt pro více informací: vendula.vlkova@cbaonline.cz