EONIA

(EONIA)

Úroková sazba (Euro Overnight Index Average) počítaná jako vážený průměr všech nezajištěných úložek přes noc na mezibankovním trhu uskutečněných panelovými bankami.

Další pojmy