ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

EONIA

(EONIA)

Úroková sazba (Euro Overnight Index Average) počítaná jako vážený průměr všech nezajištěných úložek přes noc na mezibankovním trhu uskutečněných panelovými bankami.

Další pojmy