Emitent

(Issuer)

Subjekt emitující dluhopisy nebo jiný finanční závazek.

Další pojmy