Emisní množství

(Issued amount)

Nominální nebo jmenovitá hodnota cenného papíru emitovaného společností.

Další pojmy