ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Emisní množství

(Issued amount)

Nominální nebo jmenovitá hodnota cenného papíru emitovaného společností.

Další pojmy