Emisní firma

(House of issue)

Investiční bankovní společnost, která upisuje emitované akcie nebo dluhopisy a nabízí cenné papíry veřejnosti.

Další pojmy