Emisní diskont

(Underwriter Discount)

Cenné papíry emitované s diskontovanou cenou. Ten je obvykle měřen jako procento ceny emise.

Další pojmy