Emisní cena

(Issue price)

Hodnota cenného papíru při jeho prvním vstupu na trh.

Další pojmy