Elektronický platební prostředek

(Electronic Payment Means)

Elektronickým platebním prostředkem je (ve smyslu zákona 124/2002 Sb. a) prostředek vzdáleného přístupu k peněžní hodnotě, při jehož užívání se zpravidla vyžaduje identifikace držitele osobním identifikačním číslem přiděleným vydavatelem nebo identifikace jiným způsobem (představovaný platební kartou, mobilem s bankovním čipem atd.) b) elektronický peněžní prostředek (např. elektronická peněženka).

Další pojmy