Elektronický exekuční příkaz

  • Standardy
  • 31. 10. 2014
  • Autor: Česká bankovní asociace

Systémem elektronického exekučního příkazu (EEP) je označován soubor XML dokumentů, které byly vytvořeny v návaznosti na změnu §49 Zákona č. 120/2001 Exekuční řád. V dokumentu jsou uvedeny podrobnosti a důvody vzniku jednotlivých typů dokumentů a dále účel, včetně příkladů jejich použití.

Podrobnou analýzou bylo zjištěno, že téměř 98 % agendy představují pouze 3 úkony spojené s výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu. Jedná se o vlastní zadání exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu s cílem zablokovat prostředky na účtech povinného, dále pak vyrozumění o nabytí právní moci a třetí díl představují zrušení, resp. zastavení exekučního příkazu v částce, která je nutné rozdělit dle rozsahu na celkové a částečné.

Vzhledem k výraznému nárůstu počtu převodů spisů mezi exekutorskými úřady, je do této elektronické komunikace zařazen i úkon převzetí exekučního příkazu novým správcem EP. Automatizace zbývajících úkonů se jeví jako neekonomická.