Elektronická fakturace

  • Standardy
  • duben 2015
  • Autor: Česká bankovní asociace

Elektronická fakturace je moderní způsob předávání daňových dokladů. Jedná se o formu komunikace opírající se o platné zákony České republiky zrovnoprávňující elektronickou a listinnou formu fakturace.

Tento standard ČBA popisuje rozhraní pro zasílání e-faktur a e-dokumentů koncovým spotřebitelům do aplikací elektronického bankovnictví.

Standard si klade za cíl zejména usnadnit elektronickou fakturaci a elektronickou komunikaci obecně mezi výstavci dokumentů a jejich zákazníky, příjemci dokumentů, a zajistit tak jednotný a otevřený přístup všem účastníkům trhu v ekosystému elektronické fakturace při zasílání dokumentů do elektronického bankovnictví.