Elasticita, pružnost

(Elasticity)

Efekty (účinky), jaké navzájem na sebe mají cena, nabídka a poptávka určité komodity.

Další pojmy