Elasticita poptávky

(Elasticity of demand)

Označuje, jak cenová změna ovlivní poptávku po dané komoditě, a je mírou úrovně této změny.

Další pojmy