Elasticita nabídky

(Elasticity of supply)

Označuje, jak cenová změna ovlivní změnu objemu produkce komodity, a je mírou úrovně této změny.

Další pojmy