Ekonomie

(Economics)

Vědní obor zabývající se výrobou, rozdělováním a spotřebou zboží a služeb.

Další pojmy