Průmysl v dubnu poklesl o 3,8 % yoy

Vstup průmyslu do druhého čtvrtletí zaostal za očekáváním, když meziroční pokles zesílil na 6,4 % (v březnu -1,4 % yoy), po očištění o vlivy rozdílného počtu pracovních dní pak na 3,8 %. Výrazný meziroční propad je však tažen také vysokou srovnávací základnou z minulého roku. Z meziměsíčního pohledu průmysl propadl o 0,8 %, samotný zpracovatelský průmysl však stagnoval a výroba automobilů dokonce vzrostla o 3 %, jelikož potíže s nedostatky dílů se mírně snížily. I tak zůstává výroba automobilů stále zhruba 10 % pod průměrnou úrovní předpandemického roku 2019 a od začátku roku propadá o 12 %.

Dubnový průmysl dopadl pod očekávání, po březnovém meziročním poklesu o 1,4 % pokles zesílil na 6,4 %, pokud bychom čísla očistili o vliv rozdílného počtu pracovních dní, meziroční propad zesílil z -1,3 na -3,8 %, zatímco konsensus trhu čekal pokles mírnější, a to o 1,8 % (graf 1).


Citelný meziroční pokles průmyslové výroby byl však způsoben i vyšší srovnávací základnou z minulého roku, kdy se v minulém roce průmyslové produkce rozjela po ukončení covidových restrikcí. Meziroční číslo je tak „opticky“ méně příznivé. V tomto pohledu pak poklesla výroba motorových vozidel o 16 %, výroba ostatních dopravních prostředků o téměř 30 %.

Z meziměsíčního pohledu však průmysl poklesl jen mírně, o 0,8 %, a samotný zpracovatelský průmysl meziměsíčně stagnoval, výroba automobilů pak vzrostla o 3 %, což je první zlepšení po předešlých 2 měsících. Zatímco průmyslová výroba je zhruba na úrovni předpandemického roku 2019, automobilová výroba zůstává 10 % pod ní, což ilustruje komplikovanou situaci v automotiv následkem nedostatku potřebných komponent k výrobě.

Nové zakázky v průmyslu dubnu meziročně vzrostly o 3 %, čísla jsou však uváděna v nominálním vyjádření a promítá se v nich tak citelný růst cen.

Co z toho plyne: Vstup tuzemského průmyslu do druhého čtvrtletí na první pohled zaostal za očekáváním, nicméně vysoký meziroční propad byl způsoben i statistickými efekty. Naopak v číslech lze najít i některé pozitivní signály, jako je meziměsíční růst automobilové výroby. Výpadky dílu se pro tuto chvílí zmírnily, což umožňuje tuzemským a německým automobilkám dodělávat nedokončenou výrobu z předchozích měsíců, nicméně nejistota ohledně budoucích dodávek potřebných komponent přetrvává. Škoda Auto se například stále potýká s nedostatkem polovodičů, airbagů či kabelových svazků, které stále vyžadují do jisté míry omezený provoz.

Šetření mezi ekonomy dle Focus Economics předpokládá růst tuzemského průmyslu v letošním roce o mírných 1,7 % po 6,6 % v loňském roce. To by znamenalo, že se průmysl v letošním roce dostane jen necelé procento nad úroveň předpandemického roku 2019. Vzhledem k výrazným rizikům spojeným s energetickou krizí a skokovým růstem řady klíčových průmyslových komodit jsou však odhady velmi nejisté a některé odhady předpokládají pro letošní rok i mírný pokles.

 

 

Ekonomický komentář ke stažení ZDE

 

Jakub Seidler

Jakub Seidler je hlavním ekonomem ČBA. Absolvoval studium ekonomie na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze, kde také získal titul PhD, a řadu kurzů v Mezinárodním měnovém fondu, ECB, či Bank of England. Svou kariéru odstartoval v roce 2008 v České národní bance, kde v průběhu šesti let pracoval na různých odborných pozicích v oddělení finanční stability, výzkumu a v sekci měnové. Později byl jako vedoucí referátu makroobezřetnostní politiky zodpovědný zejména za provádění zátěžových testů bankovního sektoru a analýzy v oblasti finanční stability. Od roku 2018 také zastává pozici zástupce předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy posuzující objektivitu prognóz Ministerstva financí.