Ekonometrie

(Econometrics)

Použití statistických a matematických metod při ověřování a testování ekonomických teorií.

Další pojmy