Efektivní (skutečný) směnný kurz (nominální/reálný

(Effective (nominal/real) exchange rates)

Ve své nominální verzi jsou efektivní směnné kurzy tvořeny váženým průměrem různých bilaterálních směnných kurzů. Reálné efektivní směnné kurzy jsou nominální efektivní směnné kurzy, upravené váženým průměrem zahraničních cen nebo nákladů v poměru k domácím. Jsou tak měřítkem cenové nebo nákladové konkurenceschopnosti země. Volba měn a vah je podrobně analyzována. Nejčastěji používanými vahami efektivních směnných kurzů jsou obchodní váhy.

Další pojmy