Efektivní míra (sazba)

(Effective rate)

Výnos z instrumentu nebo obligace počítaný ze zaplacené ceny.

Další pojmy