Dvojité obchodování

(Dual trading)

Situace, kdy obchodníci na komoditních trzích obchodují ve stejný okamžik jak na účet klienta, tak na účet svůj.

Další pojmy