Důvěra firem se v listopadu dále zhoršila

Ekonomická důvěra v listopadu nepatrně vzrostla, vývoj byl však poměrně různorodý. U podnikatelů důvěra dále poklesla z důvodu slabšího očekávání výroby v průmyslu, důvěra domácností se sice v listopadu zlepšila – stále však zůstává na historicky nízké úrovni. Obavy z inflace se u domácnosti dále snížily a nachází se na úrovni ze začátku roku 2021, což ocení především ČNB. Očekávání prodejních cen mezi firmami v listopadu po říjnovém plošném růstu pokleslo, zejména ve službách a mírněji v průmyslu. To naznačuje, že hlavní proinflační tlaky sice již dosáhly svého vrcholu, zůstávají však stále poměrně silné z titulu propisu vysokých cen energií do nákladů firem. Klíčový bude v tomto ohledu vývoj začátkem roku, kdy se mění řada ceníků.

Důvěra domácností v listopadu poprvé od srpna vzrostla, i přes uvedené zlepšení se však stále nachází mezi nejnižšími hodnotami v historii (graf 1 & 2). Hlavní zlepšení listopadové důvěry bylo taženo očekáváním domácností ohledně své vlastní finanční situace v příštím roce, hodnoceni dnešní finanční situace oproti předchozímu roku však vesměs stagnovalo a situaci hodnotí hůře stále poměrně velká část domácností. Také obavy z růstu nezaměstnanosti se oproti minulému měsíci téměř nezměnily. Pokud obhlédneme od propuknutí pandemie, je tento indikátor v posledních dvou měsících nejhorší od konce roku 2012. Obavy z růst cen v listopadu dále citelněji poklesly a společně se srpnovou hodnotou jsou nejnižší od ledna minulého roku (graf 3).

Důvěra mezi podnikateli v listopadu poklesla, a to šestý měsíc v řadě. Pokles byl stejně jako v minulých měsících tažen zejména průmyslem, v listopadu pak z důvodu horšího očekávání výroby v příštích měsících. Důvěra v maloobchodě a službách se snížila jen nepatrně, tj. spíše stagnovala. Naopak ve stavebnictví důvěra citelněji vzrostla zejména příznivějším hodnocením současné situace. Celková důvěra mezi podnikateli je tak na nejslabší úrovni od března minulého roku. Větší část respondentů v průmyslu však nově očekává snižování zaměstnanosti.

Očekávání vývoje prodejních cen se výrazněji snížilo ve službách, mírně pak v průmyslu, v ostatních segmentech stagnovalo, ve všech případech se však nacházelo již pod vrcholem z 1. poloviny letošního roku (graf 4). Po relativně plošném růstu v říjnu jde tak o náznak mírného snižování inflačních tlaků.

Co z toho plyne: Důvěra mezi podnikateli se postupně snižuje v souladu s poklesem poptávky a ekonomické aktivity nejen v ČR, ale i zahraničí. Obecně se však nachází důvěra mezi podnikateli stále relativně vysoko v kontextu současných rizik a pravděpodobně se bude v příštích měsících dále snižovat. Zlepšení ve stavebnictví v listopadu nelze přeceňovat, jelikož bylo patrně taženo letošním teplejším počasím. U domácností se sice důvěra stejně jako v eurozóně zlepšila, prozatím však zůstává stále velmi nízká, což naznačuje pokračující propad spotřeby domácností. Obavy domácností z inflace se dále snížily, což je patrně taženo kombinací vládních opatření. Pro ČNB jde však o důležitý signál, že inflační očekávání domácností se dále nerozvolňují. Také očekávání firem ohledně růstu prodejních cen naznačily, že inflační tlaky kulminovaly a mírně polevují, zůstávají však stále poměrně silné z titulu propisu vysokých cen energií do nákladů firem. Klíčový bude v tomto ohledu vývoj začátkem roku, kdy se mění řada ceníků.

Jakub Seidler

Jakub Seidler je hlavním ekonomem ČBA. Absolvoval studium ekonomie na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze, kde také získal titul PhD, a řadu kurzů v Mezinárodním měnovém fondu, ECB, či Bank of England. Svou kariéru odstartoval v roce 2008 v České národní bance, kde v průběhu šesti let pracoval na různých odborných pozicích v oddělení finanční stability, výzkumu a v sekci měnové. Později byl jako vedoucí referátu makroobezřetnostní politiky zodpovědný zejména za provádění zátěžových testů bankovního sektoru a analýzy v oblasti finanční stability. Od roku 2018 také zastává pozici zástupce předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy posuzující objektivitu prognóz Ministerstva financí.