Dumping

(Dumping)

Situace, kdy je zboží prodáváno na cizí trh za neúměrně nízkou cenu (tj. za cenu nižší než cena na domácím trhu anebo nižší než výrobní náklady) s cílem získat konkurenční výhodu nad dalšími dodavateli. Dumping je považován za nekalou praktiku podle pravidel GATT a WTO (Světové obchodní organizace). Je regulován jednotlivými státy prostřednictvím uvalování antidumpingových cel, v některých případech počítaných tak, aby vyrovnala rozdíl mezi cenou výrobku v zemi importu a zemi exportu.

Další pojmy