E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Dumping

(Dumping)

Situace, kdy je zboží prodáváno na cizí trh za neúměrně nízkou cenu (tj. za cenu nižší než cena na domácím trhu anebo nižší než výrobní náklady) s cílem získat konkurenční výhodu nad dalšími dodavateli. Dumping je považován za nekalou praktiku podle pravidel GATT a WTO (Světové obchodní organizace). Je regulován jednotlivými státy prostřednictvím uvalování antidumpingových cel, v některých případech počítaných tak, aby vyrovnala rozdíl mezi cenou výrobku v zemi importu a zemi exportu.

Další pojmy