DR

(DT; Debit)

Zkratka uváděná na výpisech z účtu označující položku, která je naúčtována na vrub účtu klienta, tj. snižuje zůstatek účtu (např. platba z účtu). Další používaná označení: Debet.

Další pojmy