Dovozní licence

(Import license)

Licence vydaná vládní agenturou, jíž se jejímu držiteli uděluje povolení k dovozu určité regulované komodity nebo zboží.

Další pojmy