Dosažitelný zůstatek

(Available balance)

Zůstatek zdrojů dostupný na bankovním účtu. Zůstatek na účtu snížený o částky rezervované např. na proplacení šeku.

Další pojmy