Domicilovaný šek

(Domiciled bill)

Akceptant (trasant, směnečník) může při akceptaci směnky určit místo, kde má být předložena k proplacení.

Další pojmy