Doložka o znovunabytí

(Recapture clause)

Smluvní klauzule umožňující jedné smluvní straně znovuzískání držby majetku.

Další pojmy