E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Dokumenty proti akceptaci (D/A)

(Documents against Acceptance (D/A))

Instrukce daná vývozcem bance, která říká, že dokumenty přiložené ke směnce k inkasu lze předat kupujícímu (trasátovi, směnečníkovi) jen proti jeho akceptaci směnky.

Další pojmy