Dokumenty proti akceptaci (D/A)

(Documents against Acceptance (D/A))

Instrukce daná vývozcem bance, která říká, že dokumenty přiložené ke směnce k inkasu lze předat kupujícímu (trasátovi, směnečníkovi) jen proti jeho akceptaci směnky.

Další pojmy