Dokumentární trata

(Documentary draft)

Viz Trata (směnka).

Další pojmy