Dokumentární směnka

(Documentary bill)

Cizí nebo vlastní směnka, ke které je připojen jeden nebo více obchodních dokumentů. Podle Jednotných pravidel inkasa se dokumentární směnka řadí mezi "finanční dokumenty", které jsou definovány jako vlastní nebo cizí směnky, šeky, pokladniční stvrzenky nebo další obdobné dokumenty používané k výplatě peněz.

Další pojmy