Dokumentární platby

(Documentary payments)

Produkty exportního a importního financování nabízené odděleními pro financování obchodu. Dochází u nich k předání exportních dokumentů proti placení. Dokumentární akreditivy a dokumentární inkasa.

Další pojmy