Dokumentární akreditiv

(Documentary Credit)

Obchodní akreditiv, kdy banka platí beneficientovi, kterým je obvykle prodejce, proti předložení dokumentů určených v podmínkách akreditivu.

Další pojmy