E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Dokument dokazující vlastnictví

(Document of title)

Dokument (listina) opravňující držitele k nakládání s majetkem, jako by byl v jeho vlastnictví.

Další pojmy