Dohoda o zpětném nákupu

(Repurchase agreement)

Dohoda o zpětné nákupu akcií nebo jiných cenných papírů emitentem.

Další pojmy