Dohoda o koupi a prodeji

(Buy-sell agreement)

Dohoda, v níž se majitelé obchodu dohodnou na případném prodeji nebo koupi za předem stanovenou cenu, nebo cenou stanovenou podle předem určených podmínek.

Další pojmy