Dohoda o forwardové sazbě

(Forward Rate Agreement)

Prodej finančního instrumentu s dodáním a placením k určitému budoucímu dni.

Další pojmy