Dohoda o budoucí úrokové sazbě, FRA

(Forward rate agreement, FRA)

Ochrana proti budoucímu pohybu úrokových sazeb. Dvě strany se dohodnou o úrokové sazbě na určité období počínající v určitý vypořádací den v budoucnu, založené na dohodnuté nominální hodnotě. Nevzniká žádný závazek půjčit nebo vypůjčit si danou nominální hodnotu. Jejich expozici tvoří jen úrokový rozdíl mezi dohodnutou a aktuální úrokovou sazbou v den vypořádání.

Další pojmy