Dodavatelský úvěr

(Supplier credit)

Dohoda, kdy vývozce dodá zboží zahraničnímu klientovi oproti zaplacení hotovostní částky do 20 % smluvní ceny, spolu s převoditelným instrumentem splatným během období. Tyto instrumenty jsou poté eskontovány bankou.

Další pojmy