Dodatkový kapitál, Tier 2

(Tier Two Capital)

Dodatečné zdroje kapitálu, které mohou být použity při plnění 8% požadavku na bankovní rozvahu. Tyto zdroje zahrnují přeceňovací rezervy, obecné zajištění a podřízený dluh.

Další pojmy