ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Dodatečné zatížení

(Back-end load)

Provize nebo prodejní poplatek účtovaný při odkupu podílu vzájemným fondem nebo u různých anuitních plánů.

Další pojmy