Dodatečné zatížení

(Back-end load)

Provize nebo prodejní poplatek účtovaný při odkupu podílu vzájemným fondem nebo u různých anuitních plánů.

Další pojmy