Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Dodatečné zatížení

(Back-end load)

Provize nebo prodejní poplatek účtovaný při odkupu podílu vzájemným fondem nebo u různých anuitních plánů.

Další pojmy