Dodatečné dividendy

(Participating dividends)

Dividendy placené z prioritních akcií s dodatečným podílem na zisku.

Další pojmy