Dodání proti placení

(Delivery against payment)

Používá se u dokumentárního inkasa, kdy banka přijme instrukci nepředávat dokumenty umožňující nakládání se zbožím, dokud nedojde k jeho zaplacení.

Další pojmy