Dobrovolné urovnání (dobrovolná nucená správa)

(Voluntary arrangement)

Soud může být dlužníkem, který je ve finančních problémech, požádán o ustanovení nějaké osoby pro dohled nad jeho majetkem.

Další pojmy