Dobrovolná nesolventnost jednotlivce

(Voluntary insolvency of an individual.)

V situaci, kdy dlužník jednoduše nemůže zaplatit své dluhy, může učinit podání u soudu spolu s předložením výkazu o záležitostech, dokládajícím aktiva a závazky. Soud poté rozhodne, zda vyhlásí likvidaci společnosti, nebo nucenou správu nad společností.

Další pojmy