Dobrovolná likvidace

(Voluntary liquidation)

Nastává v okamžiku, kdy ředitelé společnosti po zvážení situace, v níž se společnost nachází, rozhodnou o jejím dobrovolném uzavření, o rozprodeji aktiv a splacení dluhů včetně úroků.

Další pojmy