Doba splatnosti

(Maturity)

Předem dohodnutá doba, ve které dojde ke splacení závazku, například úvěru.

Další pojmy