Doba návratnosti

(Payback period)

Počet let potřebných k pokrytí celkových nákladů investice.

Další pojmy